Moottoripurjelento

Moottoripurjelento on nimestään huolimatta käytännössä lentämistä moottorikoneella, mopuilla lennetään varsinaista purjelentoa hyvin vähän. Tässä tarkoitetaan moottoripurjelentokoneilla (TMG touring motor glider) koneita, joissa on kiinteästi asennettu moottori, kiinteä tai sisäänvedettävä laskuteline, aerodynaamisesti hyvin muotoiltu koneen runko, ja ns. Cessna -tyyppisistä koneista poiketen pitkät siivet (ne purjekoneet, joissa on kotiinpaluumoottori tai itsestarttaavat purjekoneet, eivät kuulu TMG-kategoriaan).

MOPUlentäminen tarjoaa lähes saman suorituskyvyn kuin PPL lupakirjalla lennettävät varsinaiset pienimmät moottorikoneetkin Cessnat yms, joissakin tapauksissa suorituskyky on parempikin. TIY:n mopu on Grob G109, joka on saksalainen lasikuituvalmisteinen kone. Grob on varustettu 2,4-litraisella 88 hp Limbach-moottorilla. Grobin matkalentonopeus on 170 km/h ja kulutus matkalentoteholla 15 litraa tunnissa.

Mopulentäminen on halvempaa kuin varsinaisilla moottorikoneilla. TIY:n Grobin lentotuntihinta harrastuslennoille on vuonna 2015 120,00€ ja koulutuslennoille 150,00€.

Ikärajavaatimus mopulupakirjan samiseksi on 17 vuotta. Koulutus voidaan aloittaa Ilmailulaitokselta anottavien lento-oppilaan lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamisen jälkeen. Lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen saamiseksi vaaditaan ilmailulääkärin suorittama tarkastus. Terveydelliset vaatimukset eivät ole kovin tiukat, suunnilleen ajokorttitasoa. Esimerkiksi silmälaseja voi käyttää.
Lupakirjakurssi sisältää noin 60 tuntia teoriaopintoja sekä osaamiskokeet ja vähintään 25 tuntia koululentoja. Nykyisillä mopuilla 25 lentotuntia ei yleensä riitä turvallisen osaamistason saavuttamiseksi, vaan oppimisnopeudesta riippuen lisäkoulutusta tarvitaan 5-15 tuntia.

Jos haluaa nauttia edullisesti matkalentämisestä moottorin voimalla, mopu on hyvä valinta.

Mopuilla voi matkailla mukavasti niin koti- kuin ulkomaillakin ja ihailla maisemia lintuperspektiivistä.

Mopuilla voidaan lentää myös talvella, sillä niissä on lämmityslaite.

Copyright © 2016 Tampereen Ilmailuyhdistys Ry
email: webmaster (at) tiy.fi
Site administration